Faculty
Zheng Bao

Zheng Bao
Department : Organization and Human Resources
Title : Professor

top
Guan Chen

Guan Chen
Department : Marketing
Title : Professor

top
Dong Cheng

Dong Cheng
Department : General Management
Title : Professor

top
Zhiyong Chen

Zhiyong Chen
Department : Marketing
Title : Associate Professor

top
Wei Cao

Wei Cao
Department : Accounting
Title : Professor

top
Jun Chen

Jun Chen
Department : Management Science and Engineering
Title : Associate Professor

top
Yiwei Chen

Yiwei Chen
Department : Management Science and Engineering
Title : Lecturer (Assistant Professor)

top
Ying Chen

Ying Chen
Department : Marketing
Title : Associate Professor

top
En-Chung Chang

En-Chung Chang
Department : Marketing
Title : Lecturer (Assistant Professor)

top
Rongsheng Cai

Rongsheng Cai
Department : Trade Economics
Title : Professor

top
Yongjun Chen

Yongjun Chen
Department : Trade Economics
Title : Professor

top
Ziliang Deng

Ziliang Deng
Department : General Management
Title : Associate Professor

top
Deming Dai

Deming Dai
Department : Accounting
Title : Professor

top
Lu Dai

Lu Dai
Department : Accounting
Title : Lecturer (Assistant Professor)

top
Pengjie Dai

Pengjie Dai
Department : Management Science and Engineering
Title : Lecturer (Assistant Professor)

top